ตู้มอเตอร์ ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์ ตู้Controlมอเตอร์ ตู้คอนโทรลมอเตอร์

 

 

2017 ตู้มอเตอร์   พร้อมส่ง 

ปี2017 ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Control, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ปัจจุบันในปี 2017 เราจำหน่าย ตู้มอเตอร์, จำหน่ายตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, จำหน่ายตู้Controlมอเตอร์, ไปแล้วมากกว่า 6 ล้านตู้ เราคือผู้ผลิต และ จำหน่ายตู้คอนโทรลมอเตอร์, จำหน่ายตู้ไฟมอเตอร์, จำหน่ายตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, จำหน่ายตู้ควบคุมมอเตอร์, ตามมาตรฐานสากล จำหน่ายตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, จำหน่ายตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, ตามมาตรฐาน ISO และ มอก. โครงสร้างของ ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ปัจจุบันเราใช้วัสดุและเหล็กเกรดหนาพิเศษทนความร้อนมีระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน อายุการใช้งานยาวนาน 10-20ปี


  ราคาโปรโมชั่น ลด50%    เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดฯ 2017-2018
ขายตู้มอเตอร์, ขายตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ได้ถูกกว่า บริษัทผลิตตู้ไฟฟ้า, บริษัทผลิตตู้คอนโทรล, หรือผู้ผลิต ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, ขายตู้Control, ขายตู้คอนโทรลมอเตอร์, ทั่วไปหเฉลี่ยแล้วถูกกว่า 30-50% ติดตั้งตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ได้ตามแบบและได้ตามความต้องการ สามารถกำหนด ราคาตู้มอเตอร์, ราคาตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ราคาตู้Controlมอเตอร์, ได้อิสระ ราคาตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, จึงสามารถกำหนดราคาได้อยู่ตามต้นทุนจริงสามารถปรับราคา ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์ได้อิสระ และยืดหยุ่น ขายตู้ไฟมอเตอร์, ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยอ้างอิงจากราคากลาง

/ตู้มอเตอร์ ตู้คอนโทรลมอเตอร์

 


ปี2017
  ขายตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, จำหน่ายตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ได้ตามมาตรฐานใหม่ของข้อกำหนดสากลด้านความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการ ติดตั้งตู้มอเตอร์, ติดตั้งตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, หรือวางระบบงาน ติดตั้งตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, เราจะใช้มาตรฐานการทำงานและยึดหลังตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสากลในการ ติดตั้งตู้คอนโทรลมอเตอร์, ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, อย่างเคร่งครัดโดยอ้างอิงระบบมาตรฐานการผลิต และ ระบบมาตรฐานด้านระบบไฟฟ้านานาชาติวัสดุและโครงสร้าง ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์,  ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์,ตู้ไฟมอเตอร์, เราใช้มาตรฐานโครงสร้างมาตรฐานสากลในการสร้างและผลิต ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, มีความหนาตั้งแต่ 0.3 มิลลิเมตรขึ้นไป (บางโครงการ) เราใช้โครงสร้าง ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้มอเตอร์, หนาเทียบเท่าโครงสร้างรถยุโรปเพื่อให้ได้โครงสร้างของ ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้มอเตอร์, ที่ดีที่สุดบริษัทรับ ติดตั้งรับติดตั้งตู้คอนโทรลมอเตอร์, ติดตั้งรับติดตั้งตู้Controlมอเตอร์, ติดตั้งรับติดตั้งตู้คอนโทรลไฟ, ติดตั้งรับติดตั้งตู้ไฟ ตามมาตรฐานสากลเราจำเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและในปี 2017-2018 เรามีการวางระบบรากฐานตู้มอเตอร์ก้าวสู่อีกขั้นโดยนำระบบโซล่าเซลล์มาช่วยทำงาน


โครงสร้างใหม่ '' แต่ไม่ได้เพิ่มราคา
ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ถึงแม้จะมีการใช้โครงสร้างวัสดุชั้นดีในการผลิตแต่เราสามารถกำหนดให้ ราคาตู้ไฟมอเตอร์, ราคาตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, และครอบคลุมถึงระบบงานด้าน ราคาตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ราคาถูก, เหมือนเดิมโดยไม่มีการปรับหรือเพิ่มราคาสูงขึ้นมากนักเราจึงสามารถกำหนด ราคาตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์ราคาถูก, และ สามารถ จำหน่าย ตู้Controlมอเตอร์ราคาถูก, กว่าบริษัทผลิตตู้คอนโทรล, บริษัทผลิตตู้มอเตอร์, ทั่วไปโดยมีโครงสร้างใหม่ทันสมัยกว่าเดิม และ ปัจจุบันเรามีผู้ค้าวัสดุและอุปกรณ์มากมายในการประเมินราคาขายส่ง อุปกรณ์ผลิตตู้ไฟฟ้า, ดังนั้นปัจจุบันปี 2017 เราจึงกำหนด ตู้คอนโทรลมอเตอร์ราคาถูก, (ได้ในราคาถูกกว่า) หากทำการสอบเทียบบริษัทผลิตตู้ไฟ หรือ ตู้มอเตอร์แล้วนั้นเรายังสามารถกำหนด ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์ราคาถูก, ตู้ไฟมอเตอร์ราคาถูก, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้าราคาถูก, โดยเสมอภาคคำถาม

คำถาม : ราคาถูกที่สุด ?
อยากหาบริษัทที่มี ราคาตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้ควบคุมมอเตอร์ราคาถูก, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ราคาถูก, (ถูกที่สุด) หาได้ที่ไหนดีคะ ?
ตอบ : ตู้มอเตอร์, หรือ ตู้คอนโทรลมอเตอร์, (ราคาถูกที่สุด) คำถามนี้อาจจะตอบได้ไม่ชัดเจ็นนักแต่ผู้ที่กำลังศึกษาระบบ ตู้คอนโทรล, หรือ ตู้มอเตอร์, ควรทำความเข้าใจถึงระบบไฟเบื่องต้นและทราบก่อนว่า กลไกลตามตลาดเรื่องระบบสายไฟ และ ทองแดงปรับขึ้นกันอยู่บ่อยครั้งการที่จะหาร้าน หรือ บริษัทผลิตตู้มอเตอร์, บริษัทผลิตตู้ไฟฟ้า, หรือ ราคาตู้มอเตอร์, ถูกที่สุดนั้นเป็นเรื่องยาก นอกจากจะหาหรือสุ่มหาเทียบราคาหลายๆเจ้า

คำถาม : ยี่ห้อไหนดี ? ตู้มอเตอร์ยี่ห้อไหนดีที่สุด ตู้คอนโทรลมอเตอร์ยี่ห้อไหนดี?
ตอบ : ตู้มอเตอร์ยี่ห้อไหนดี, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์ยี่ห้อไหนดี, ตู้Controlมอเตอร์ยี่ห้อนไหนดี, (ดีที่สุด) ถ้าหากคุณเข้ามาอ่านบทความและเจอบทความนี้เรากำลังจะบอกว่า ตู้มอเตอร์, หรือ ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ยี่ห้อที่ดี่ที่สุดในปัจจุบันไม่มี... มีแต่จะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้เหมาะสมมากที่สุด (ดังนั้น) เวลาคุณเลือกใช้ตู้คอนโทรลมอเตอร์ หรือ ตู้มอเตอร์, ควรเลือกใช้รุ่นที่เหมาะตามความต้องการใช้งาน หรือตามระบบที่ต้องการเพื่อที่จะสามารถเรียกการทำงานออกมาได้เต็มที่จะดีกว่า


คำถาม : รุ่นไหนดี ตู้มอเตอร์รุ่นไหนดี, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์รุ่นไหนดี,
ตอบ  : ตู้คอนโทรลมอเตอร์รุ่นไหนดีที่สุด ? รุ่นที่ดีที่สุดคือรุ่นที่สามารถนำฟังก์ชั่นและ การงานของมันออกมาใช้งานได้เต็มที่สุดเนื่องจากระบบ ตู้คอนโทรลมอเตอร์, หรือ ตู้มอเตอร์, แต่ ละรุ่นจะตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้งานแตกต่างกันไปตู้คอนโทรลมอเตอร์ยี่ห้อไหนดี, ตู้Controlมอเตอร์รุ่นไหนดี,

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ตู้ขนาดเล็ก
---- CODE สินค้า 001 ----
 
      แบบ 2 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

แบบกรมทรัพย์ฯ
---- CODE สินค้า 005 ----
 
 แบบ2 สายธรรมดา 

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ขนาดเล็ก ธรรมดา
---- CODE สินค้า 009 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

คอนโด/ โรงแรม/ หมู่บ้าน
---- CODE สินค้า 013 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ตู้ขนาดเล็ก
---- CODE สินค้า 002 ----
 
  แบบ2 สาย(กันน้ำ) 

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

แบบกรมทรัพย์ (กันน้ำ)
---- CODE สินค้า 006 ----
 
       แบบ2 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ขนาดเล็ก กันน้ำ
---- CODE สินค้า 010 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

คอนโด/โรงแรม/หมู่บ้าน
---- CODE สินค้า 013 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

(รุ่นใหญ่) ธรรมดา
---- CODE สินค้า 003 ----
 
แบบ2สาย(ราคาถูก)

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ตู้สลับปั้ม / กระแสสลับ
---- CODE สินค้า 007 ----
 
       แบบ2 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

แบบกรมทรัพย์ฯ
---- CODE สินค้า 011 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ตู้สลับปั้ม / กระแสสลับ
---- CODE สินค้า 015 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

(รุ่นใหญ่) กันน้ำ
---- CODE สินค้า 004 ----
 
 แบบ2 สาย (กันน้ำ) 

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ตู้สลับปั้ม / กระแสสลับ (กันน้ำ)
---- CODE สินค้า 008 ----
 
       แบบ2 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

แบบกรมทรัพย์ (กันน้ำ)
---- CODE สินค้า 012 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  

ตู้มอเตอร์-ตู้ปั้มน้ำ

ตู้สลับปั้ม / กระแสสลับ (กันน้ำ)
---- CODE สินค้า 016 ----
 
      แบบ 3 สาย      

    มีสินค้าพร้อมส่ง  จิ้มเลย

LINE@
รับตัวแทนจำหน่าย


ช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

line มณฑรักษ์

line-icon facebookicon  googleplus 

จ่ายผ่านบัตรเครดิต


ปรึกษาฟรี..!! โทรเลย


089 177 4144


 15/3-6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13220
สำนักงาน : 035-381-150

แฟกซ์ : 035-381-144

MONTHARAK ELECTRIC CO.,LTD
15/3-6 Tambol Kwan meuang, BangPahan, Phra Nakhon Si Ayuttahya 13220
Office : 035 381 150
Fax : 035 381 144


เกี่ยวกับเรา


- เว็บไซต์ในเครืออีก 5 โครงการใหญ่

- ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศ
- ยอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี (เครือทั้งหมด)
- เสร็จสิ้นงานไปแล้วมากกว่า 70,000 โครงการ
- 1ล้าน ออเดอร์ภายใน 1ปี
- ฐานลูกค้าปัจจุบันทั่วประเทศ
- มีการเติบโต 10% ต่อปี
- รับตัวแทนทั่วประเทศแล้ว วันนี้..!!

สินค้าในเครือ เพาเวอร์เซฟ

■ 1 : ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้MDB (คลิก)
2 : คีย์แท็ก /คีย์การ์ดห้องพัก (คลิก)
■ 3 : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คลิก)
■ 4 : ตู้กันไฟช๊อต,กันไฟดูด ครบวงจร (คลิก)
■ 5 : โซล่าเซล โซล่าลูฟ ครบวงจร (คลิก)ตู้ปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำเพาเวอร์โซฟ.
มากกว่าการเป็นผู้นำด้าน ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปัจจุบันปี 2017-2018 เราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์การค้า เพาเวอร์เซฟ หรือ POWERSAFE สินค้าที่แตกต่าง 


ทีมงาน Oline อยู่.!!! (คลิก)LINEPOPUP