ตู้2สาย (อเนกประสงค์) กันน้ำ+กันฝุ่น

ราคา (สอบถาม)-2
   
    มีสินค้า ( พร้อมส่ง)   
 

ลด 50%


รหัสสินค้า 002

ชื่อเรียก
: ตู้คอนโทรลรุ่นเล็ก (กันน้ำ+กันฝน) ได้อย่างดี

การนำไปใช้ : ใช้เป็น ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, อื่นๆ
ระบบ : ตู้คอนโทรล2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์2เฟส, ตู้ไฟ2เฟส,
ประเภทหมวดย่อย : ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, อเนกประสงค์สามารถปรับการใช้งานได้อิสระ 
ความพิเศษ : เป็นตู้คอนโทรล ขนาดเล็กแต่สามารถกันน้ำ และ กันฝุ่น ตั้งในกลางแจ้งได้ ( หากต้องการรุ่นที่ถูกลง) (คลิก)


อุปกรณ์ภายใน : สเปคสินค้า
■. ตู้คอนโทรล 1 กล่อง
■. ตู้คอนโทรล มีจอแสดงผลดิจิตอล
■. บานพับแข็งแรงทนทาน
■. โครงสร้างผลิตจากเหล็กหนา ทนความร้อน
■. โครงสร้าง ตู้คอนโทรล/ ตู้ไฟ/ ตู้ปั้มน้ำ/ ตู้มอเตอร์ ทนต่อการขึ้นสนิม

■. ระบบกันน้ำ + กันฝุ่น (ตั้งตากแดด และ ตากฝนได้)

■. อุปกรณ์สั่งการทำงาน 1 ชุด
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีเขียว แสดงสถานะ On
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีแดง แสดงสถานะ OFF
■. สวิทซ์แบบหมุน ใช้งานง่าย
■. เบรกเกอร์ภายใน ออกแบบได้ตามต้องการ ตู้คอนโทรล ตู้คอนโทรล2เฟส, ตู้Control2เฟส, ตู้คอนโทรลไฟ2เฟส, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า2เฟส, ตู้ไฟ2เฟส, ตู้ไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมไฟ2เฟส, ตู้ควบคุมไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมกระแสไฟ2เฟส, ตู้ปั้มน้ำ2เฟส, ปั้มน้ำ2เฟส, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2เฟส, ตู้Control2เฟส, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2เฟส, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ไฟปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล2เฟส, ตู้มอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์2เฟส, ตู้Controlมอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรลมอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์2เฟส, ตู้ไฟมอเตอร์2เฟส, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมมอเตอร์2เฟส, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์2เฟส, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์2เฟส, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, 2สาย, ตู้คอนโทรล2สาย, ตู้Control2สาย, ตู้คอนโทรลไฟ2สาย, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า2สาย, ตู้ไฟ2สาย, ตู้ไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมไฟ2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมกระแสไฟ2สาย, ตู้ปั้มน้ำ2สาย, ปั้มน้ำ2สาย, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2สาย, ตู้Control2สาย, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2สาย, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ2สาย, ตู้ไฟปั้มน้ำ2สาย, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล2สาย, ตู้มอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์2สาย, ตู้Controlมอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรลมอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์2สาย, ตู้ไฟมอเตอร์2สาย, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมมอเตอร์2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์2สาย, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์2สาย, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์2สาย ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, x
■. ชุดควบคุมระบบ คอนโทรลไฟ, ชุดควบคุมระบบคอนโทรลปั้มน้ำ, ชุดคควบคุมระบบมอเตอร์
■. (มีอุกรณ์อื่นๆอีก ปรึกษาวิศวกร)


รีวิว / บทความรีวิว
ตู้คอนโทรล, ตู้คอนโทรล 2 สาย, หรือ ตู้ไฟ 2 สาย (ขนาดเล็ก) ถูกออกแบบมาเป็น ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, หรือ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, แบบ FULL OPTION ออกแบบมาเพื่อใช้งานเป็น ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ได้ตามต้องการ ลูกค้า 90% นิยมนำไปใ้ชงานดังนี้

เป็นตู้คอนโทรลไฟฟ้า : ลูกค้านำไปติดตั้งเป็น ตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ภายในอาคาร หรือ สถานที่พักอาศัย, โรงแรม, รีสอร์ท, ห้องพัก, คอนโด, ร้านอาหาร, เป็นต้น

เป็นตู้ควบคุมปั้มน้ำ :
ลูกค้านำไปใช้ติดตั้งเป็น ตู้ปั้มน้ำ, หรือ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตามต้องการสามารถตั้งค่า และ เซ็ตระบบการทำงานให้ระบบปั้มน้ำทำงานได้ตามต้องการ ( ปรึกษาวิศวกร )

เป็นตู้ควบคุมมอเตอร์ : ลูกค้านำไปใช้ติดตั้งเป็น ตู้ควบคุมมอเตอร์, หรือ ตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบมอเตอร์ในการปั้มน้ำ หรือ ควบคุมระบบมอเตอร์, ในการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ

จิ้มเลย

LINE@
รับตัวแทนจำหน่าย


ช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

line มณฑรักษ์

line-icon facebookicon  googleplus 

จ่ายผ่านบัตรเครดิต


ปรึกษาฟรี..!! โทรเลย


089 177 4144


 15/3-6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13220
สำนักงาน : 035-381-150

แฟกซ์ : 035-381-144

MONTHARAK ELECTRIC CO.,LTD
15/3-6 Tambol Kwan meuang, BangPahan, Phra Nakhon Si Ayuttahya 13220
Office : 035 381 150
Fax : 035 381 144


เกี่ยวกับเรา


- เว็บไซต์ในเครืออีก 5 โครงการใหญ่

- ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศ
- ยอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี (เครือทั้งหมด)
- เสร็จสิ้นงานไปแล้วมากกว่า 70,000 โครงการ
- 1ล้าน ออเดอร์ภายใน 1ปี
- ฐานลูกค้าปัจจุบันทั่วประเทศ
- มีการเติบโต 10% ต่อปี
- รับตัวแทนทั่วประเทศแล้ว วันนี้..!!

สินค้าในเครือ เพาเวอร์เซฟ

■ 1 : ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้MDB (คลิก)
2 : คีย์แท็ก /คีย์การ์ดห้องพัก (คลิก)
■ 3 : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คลิก)
■ 4 : ตู้กันไฟช๊อต,กันไฟดูด ครบวงจร (คลิก)
■ 5 : โซล่าเซล โซล่าลูฟ ครบวงจร (คลิก)ตู้ปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำเพาเวอร์โซฟ.
มากกว่าการเป็นผู้นำด้าน ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปัจจุบันปี 2017-2018 เราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์การค้า เพาเวอร์เซฟ หรือ POWERSAFE สินค้าที่แตกต่าง 


ทีมงาน Oline อยู่.!!! (คลิก)LINEPOPUP