ตู้คอนโทรล2สาย ตู้ไฟ2เฟส รุ่น03

ราคา (สอบถาม)-3

 

 

 

  มีสินค้าพร้อมส่ง  

   ราคา (ลด50%)  

รหัสสินค้า 03
ชื่อเรียก
: ตู้คอนโทรล (ขนาดใหญ่) แบบธรรมดา

การนำไปใช้ : ใช้เป็น ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, อื่นๆ
ระบบ : ตู้คอนโทรล2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์2สาย, ตู้ไฟ2สาย,
ระบบไฟรองรับ 2 เฟส : ตู้คอนโทรล2สาย,ตู้Control2สาย,ตู้คอนโทรลไฟ2สาย,

อุปกรณ์ภายใน : สเปคสินค้า
1. ตู้คอนโทรล 1 กล่อง
2. จอแสดงผลแบบดิจิตอล แสดงการทำงานของระบบภายใน ตู้ไฟฟ้/ ตู้คอนโทรล/ ตู้ปั้มน้ำ

3. อุปกรณ์สั่งการทำงาน 1 ชุด
4. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีเขียว
5. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีแดง
6. สวิทซ์แบบหมุน
7. เบรกเกอร์ภายใน
8. ชุดควบคุมระบบ คอนโทรลไฟ, ชุดควบคุมระบบคอนโทรลปั้มน้ำ, ชุดคควบคุมระบบมอเตอร์
9. (มีอุกรณ์อื่นๆอีก ปรึกษาวิศวกร)

รีวิว / บทความรีวิว
ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control,ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, 2สาย, ตู้คอนโทรล2สาย, ตู้Control2สาย, ตู้คอนโทรลไฟ2สาย, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า2สาย, ตู้ไฟ2สาย, ตู้ไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมไฟ2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมกระแสไฟ2สาย, ตู้ปั้มน้ำ2สาย, ปั้มน้ำ2สาย, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2สาย, ตู้Control2สาย, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2สาย, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ2สาย, ตู้ไฟปั้มน้ำ2สาย, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล2สาย, ตู้มอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์2สาย, ตู้Controlมอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรลมอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์2สาย, ตู้ไฟมอเตอร์2สาย, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า2สาย, ตู้ควบคุมมอเตอร์2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์2สาย, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์2สาย, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์2สาย, ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, 2เฟส, ตู้คอนโทรล2เฟส, ตู้Control2เฟส, ตู้คอนโทรลไฟ2เฟส, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า2เฟส, ตู้ไฟ2เฟส, ตู้ไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมไฟ2เฟส, ตู้ควบคุมไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมกระแสไฟ2เฟส, ตู้ปั้มน้ำ2เฟส, ปั้มน้ำ2เฟส, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2เฟส, ตู้Control2เฟส, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ2เฟส, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ไฟปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ2เฟส, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล2เฟส, ตู้มอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์2เฟส, ตู้Controlมอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรลมอเตอร์2เฟส, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์2เฟส, ตู้ไฟมอเตอร์2เฟส, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า2เฟส, ตู้ควบคุมมอเตอร์2เฟส, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์2เฟส, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์2เฟส, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์2เฟส,จิ้มเลย

LINE@
รับตัวแทนจำหน่าย


ช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

line มณฑรักษ์

line-icon facebookicon  googleplus 

จ่ายผ่านบัตรเครดิต


ปรึกษาฟรี..!! โทรเลย


089 177 4144


 15/3-6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13220
สำนักงาน : 035-381-150

แฟกซ์ : 035-381-144

MONTHARAK ELECTRIC CO.,LTD
15/3-6 Tambol Kwan meuang, BangPahan, Phra Nakhon Si Ayuttahya 13220
Office : 035 381 150
Fax : 035 381 144


เกี่ยวกับเรา


- เว็บไซต์ในเครืออีก 5 โครงการใหญ่

- ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศ
- ยอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี (เครือทั้งหมด)
- เสร็จสิ้นงานไปแล้วมากกว่า 70,000 โครงการ
- 1ล้าน ออเดอร์ภายใน 1ปี
- ฐานลูกค้าปัจจุบันทั่วประเทศ
- มีการเติบโต 10% ต่อปี
- รับตัวแทนทั่วประเทศแล้ว วันนี้..!!

สินค้าในเครือ เพาเวอร์เซฟ

■ 1 : ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้MDB (คลิก)
2 : คีย์แท็ก /คีย์การ์ดห้องพัก (คลิก)
■ 3 : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คลิก)
■ 4 : ตู้กันไฟช๊อต,กันไฟดูด ครบวงจร (คลิก)
■ 5 : โซล่าเซล โซล่าลูฟ ครบวงจร (คลิก)ตู้ปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำเพาเวอร์โซฟ.
มากกว่าการเป็นผู้นำด้าน ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปัจจุบันปี 2017-2018 เราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์การค้า เพาเวอร์เซฟ หรือ POWERSAFE สินค้าที่แตกต่าง 


ทีมงาน Oline อยู่.!!! (คลิก)LINEPOPUP