ตู้คอนโทรล2สาย ตู้ไฟ2เฟส รุ่น06

ราคา (สอบถาม)-6

 

 

  มีสินค้าพร้อมส่ง  

   ราคา (ลด50%)  

รหัสสินค้า 06

ชื่อเรียก
: ตู้คอนโทรลแบบกรมทรัพย์ยากรน้ำ ตู้ปั้มน้ำบาดาล (กันน้ำ+กันฝุ่น)

การนำไปใช้ : ใช้เป็น ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, อื่นๆ
ระบบไฟ 2 เฟส : ตู้คอนโทรลราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ราชการ, ตู้ไฟราชกาx,
ประเภทหมวดย่อย : ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, อเนกประสงค์สามารถปรับการใช้งานได้อิสระ

อุปกรณ์ภายใน : สเปคสินค้า

■. ตู้คอนโทรล 1 กล่อง
■. ตู้คอนโทรล มีจอแสดงผลดิจิตอล
■. บานพับแข็งแรงทนทาน
■. โครงสร้างผลิตจากเหล็กหนา ทนความร้อน
■. โครงสร้าง ตู้คอนโทรล/ ตู้ไฟ/ ตู้ปั้มน้ำ/ ตู้มอเตอร์ ทนต่อการขึ้นสนิม

■. ระบบกันน้ำ + กันฝุ่น (ตั้งตากแดด และ ตากฝนได้)

■. อุปกรณ์สั่งการทำงาน 1 ชุด
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีเขียว
■. ไฟแสดงสถานะการทำงาน สีแดง
■. สวิทซ์แบบหมุน
■. เบรกเกอร์ภายใน
■. ชุดควบคุมระบบ คอนโทรลไฟ, ชุดควบคุมระบบคอนโทรลปั้มน้ำ, ชุดคควบคุมระบบมอเตอร์
■. (มีอุกรณ์อื่นๆอีก ปรึกษาวิศวกร)

รีวิว / บทความรีวิว
ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control,ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, ราชการ, ตู้คอนโทรลราชการ, ตู้Controlราชการ, ตู้คอนโทรลไฟราชการ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้าราชการ, ตู้ไฟราชการ, ตู้ไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมไฟราชการ, ตู้ควบคุมไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมกระแสไฟราชการ, ตู้ปั้มน้ำราชการ, ปั้มน้ำราชการ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำราชการ, ตู้Controlราชการ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำราชการ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำราชการ, ตู้ไฟปั้มน้ำราชการ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำราชการ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาลราชการ, ตู้มอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์ราชการ, ตู้Controlมอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรลมอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์ราชการ, ตู้ไฟมอเตอร์ราชการ, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้าราชการ, ตู้ควบคุมมอเตอร์ราชการ, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ราชการ, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์ราชการ, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์ราชการ, ตู้คอนโทรล, ตู้Control, ตู้คอนโทรลไฟ, ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟ, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า, ตู้ควบคุมกระแสไฟ, ตู้ปั้มน้ำ, ปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้Control, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำ, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำ, ตู้ไฟปั้มน้ำ, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำ, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาล, ตู้มอเตอร์, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์, ตู้Controlมอเตอร์, ตู้คอนโทรลมอเตอร์, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ไฟมอเตอร์, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมมอเตอร์, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์, แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้Controlแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลไฟแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลไฟฟ้าแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ไฟแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ไฟฟ้าแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมไฟแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมกระแสไฟแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้Controlแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลตู้ปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ไฟปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ไฟฟ้าปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมไฟระบบปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมระบบปั้มน้ำบาดาลแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้มอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลตู้มอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้Controlมอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลมอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้คอนโทรลไฟฟ้ามอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ไฟมอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมมอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตู้มอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย, ตู้ควบคุมกระแสไฟมอเตอร์แบบกรมทรัพย์2สาย,จิ้มเลย

LINE@
รับตัวแทนจำหน่าย


ช่องทางติดต่อ 24 ชั่วโมง

line มณฑรักษ์

line-icon facebookicon  googleplus 

จ่ายผ่านบัตรเครดิต


ปรึกษาฟรี..!! โทรเลย


089 177 4144


 15/3-6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธา 13220
สำนักงาน : 035-381-150

แฟกซ์ : 035-381-144

MONTHARAK ELECTRIC CO.,LTD
15/3-6 Tambol Kwan meuang, BangPahan, Phra Nakhon Si Ayuttahya 13220
Office : 035 381 150
Fax : 035 381 144


เกี่ยวกับเรา


- เว็บไซต์ในเครืออีก 5 โครงการใหญ่

- ผู้ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อันดับ 1 ในประเทศ
- ยอดขาย 120 ล้านบาทต่อปี (เครือทั้งหมด)
- เสร็จสิ้นงานไปแล้วมากกว่า 70,000 โครงการ
- 1ล้าน ออเดอร์ภายใน 1ปี
- ฐานลูกค้าปัจจุบันทั่วประเทศ
- มีการเติบโต 10% ต่อปี
- รับตัวแทนทั่วประเทศแล้ว วันนี้..!!

สินค้าในเครือ เพาเวอร์เซฟ

■ 1 : ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ตู้MDB (คลิก)
2 : คีย์แท็ก /คีย์การ์ดห้องพัก (คลิก)
■ 3 : ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (คลิก)
■ 4 : ตู้กันไฟช๊อต,กันไฟดูด ครบวงจร (คลิก)
■ 5 : โซล่าเซล โซล่าลูฟ ครบวงจร (คลิก)ตู้ปั้มน้ำ ตู้คอนโทรลปั้มน้ำเพาเวอร์โซฟ.
มากกว่าการเป็นผู้นำด้าน ตู้คอนโทรล, ตู้ไฟฟ้า, ตู้ควบคุมไฟฟ้า, ปัจจุบันปี 2017-2018 เราคือผู้ชำนาญงานด้านระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภทภายใต้แบรนด์การค้า เพาเวอร์เซฟ หรือ POWERSAFE สินค้าที่แตกต่าง 


ทีมงาน Oline อยู่.!!! (คลิก)LINEPOPUP